MLC 2006

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z KONWENCJĄ O PRACY NA MORZU MLC 2006

INTER BALT Sp. z o.o. prowadzi działalność z poszanowaniem pełnych praw marynarza.

Zgodnie z wytyczna konwencji o pracy na morzu INTER BALT Sp. z o.o. nie dyskryminuje ze względu na płeć, stan cywilny, orientację seksualną, macierzyństwo, rasę, przekonania religijne, niepełnosprawność oraz wiek. Zgodnie z przepisami nie pośredniczymy w zatrudnieniu marynarzy poniżej 18 roku życia.

Oświadczamy, iż żaden Marynarz nie ponosi kosztów związanych z pośrednictwem pracy. Wyjątkiem jest pokrywanie kosztów wydania: podstawowych certyfikatów STCW wymaganych na danym stanowisku, paszportu oraz książeczki żeglarskiej.

Przed podjęciem zatrudnienia Marynarz jest informowany o warunkach oferty pracy o prawach i obowiązkach, które wynikają z podjęcia zatrudnienia u zagranicznego armatora.

INTER BALT Sp. z o.o. nie prowadzi tzw. czarnej listy kandydatów, każdy Marynarz posiadający odpowiednie kwalifikacje i dokumenty ma możliwość uzyskania zatrudnienia za pośrednictwem naszej agencji.

Gwarantujemy, że prośby o informację lub poradę zgłaszane przez rodziny marynarzy, gdy przebywają oni na morzu, zostaną spełnione szybko, należycie i bezpłatnie.

W przypadku nagłych wypadków, Marynarz może zadzwonić na telefon alarmowy – out of hours number (OOH) dostępny 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Pracownik INTER BALT Sp. z o.o. jest zobowiązany podjąć odpowiednie działanie.

Nie widzisz stanowiska, na które mógłbyś lub chciałbyś aplikować?

Otwórz i wypełnij naszą morską aplikację  – odezwiemy się do Ciebie tak szybko, jak tylko znajdziemy dobrze dopasowaną ofertę pracy. 

Masz już wypełnioną uniwersalną aplikację?

Nie trać czasu – wyślij ją od razu na adres e-mail: crewing@interbalt.pl
Prosimy o zawarcie w niej poniższej klauzuli:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

To warunek zachowania Twoich danych osobowych. Dane te przetwarzane są tylko do celów rekrutacji i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom. Gromadzenie i ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem.
Do usłyszenia wkrótce!