Procedura skarg

PROCEDURA SKŁADANIA SKARGI PRZEZ MARYNARZA

Skargę należy złożyć poprzez wypełnienie formularza IC13 oraz dostarczyć osobiście do siedziby Agencji: INTER BALT Sp. z o.o. 80-750 Gdańsk, ul. Stągiewna 18 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - przesyłając plik w formie załącznika na adres mailowy: f.gradkowska@interbalt.pl

Osoba, do której Marynarz złożył skargę, jest obowiązana do zapewnienia poufności źródła otrzymanej skargi.

Skarga zostaje wpisana do Ewidencji Skarg.

W celu wyjaśnienia sprawy osoba odpowiedzialna za rozpatrzenie skargi informuje odpowiednio Prezesa INTER BALT/Armatora/Klienta.

Czas na rozpatrzenie skargi to 14 dni od momentu wpłynięcia skargi w przypadku skargi dotyczącej działań Agencji oraz 28 dni w przypadku skargi dotyczącej działań Armatora.

  • Skargi złożone osobiście w siedzibie Agencji: odpowiedź wysyłana jest listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
  • Skargi nadesłane drogą elektroniczną: odpowiedź wysyłana jest e-mailem z użyciem opcji żądaj potwierdzenia dostarczenia oraz przeczytania.

Skargi dotyczące działań Agencji:

Urząd Morski w Gdyni
Wydział Współpracy Międzynarodowej

ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
tel: +48 58 355 32 20 Fax. +48 58 620 30 39
e-mail: dumsekr@umgdy.gov.pl e-mail: wm@umgdy.gov.pl

Skargi dotyczące działań Armatora, Menadżera Statku:

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Fax: 22 583 85 71
e-mail: SekretariatDGM@mgm.gov.pl

Do pobrania

Nie widzisz stanowiska, na które mógłbyś lub chciałbyś aplikować?

Otwórz i wypełnij naszą morską aplikację  – odezwiemy się do Ciebie tak szybko, jak tylko znajdziemy dobrze dopasowaną ofertę pracy. 

Masz już wypełnioną uniwersalną aplikację?

Nie trać czasu – wyślij ją od razu na adres e-mail: crewing@interbalt.pl
Prosimy o zawarcie w niej poniższej klauzuli:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

To warunek zachowania Twoich danych osobowych. Dane te przetwarzane są tylko do celów rekrutacji i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom. Gromadzenie i ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem.
Do usłyszenia wkrótce!