Kim jesteśmy

Agencja Crewingowa INTER BALT powstała jako efekt wielu lat doświadczeń Zespołu Agencji Żeglugowej spółki INTER BALT.

Możesz nam zaufać – dbamy o interesy obu stron, przestrzegając zobowiązań wynikających z konwencji o pracy na morzu.

Mamy pozytywne nastawienie do ludzi i gwarantujemy zatrudnianym Marynarzom i Oficerom pełne zabezpieczenie ich prawnych interesów. Posiadamy dokument Urzędu Morskiego, uprawniający do zatrudniania załóg na statkach, certyfikat o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia oraz polisę ubezpieczeniową – w pełni odpowiadamy za szkody poniesione przez Marynarzy z tytułu nieskuteczności pośrednictwa pracy lub niewypełnienia przez armatora zobowiązań wynikających z marynarskiej umowy o pracę. 

Jesteśmy częścią grupy kapitałowej Węglokoks S.A. Oprócz usług crewingowych dostarczamy Klientom zintegrowanych rozwiązań światowej jakości, pracując na renomę niezawodnego partnera ds. logistyki, spedycji krajowej i międzynarodowej oraz agencji żeglugowej. Siłę naszej marki potwierdziło zdobycie w 2016 r. „morskiego Oscara” – nagrody w kategorii Bulk Ship Agent.
Nasz zespół crewingowy pozostaje do dyspozycji Armatorów i Marynarzy.